Thông tin giao hàng

Công ty cung cấp một lựa chọn vận chuyển thuận tiện nhất thông qua Grab-Bike hoặc Viettel-Post. Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng hợp lệ.

** Xin lưu ý rằng nếu lô hàng của bạn được đặt hàng sau giờ làm việc thông thường, lô hàng sẽ không được xử lý cho đến ngày làm việc tiếp theo. **

Hoàn thiện giao hàng:

Tùy thuộc vào tính sẵn có của sản phẩm, bạn sẽ nhận được kiện hàng của bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng trong kỳ nghỉ lễ, thời gian gửi hàng có thể thay đổi.

Để biết thêm các tùy chọn giao hàng, vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

090-2468-009

Cung cấp dịch vụ hoàn thiện cho bạn là ưu tiên của chúng tôi! Trong vòng 4 giờ sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận đơn đặt hàng của bạn đã được đặt. Ngay khi mặt hàng của bạn được vận chuyển, chúng tôi sẽ gửi một email khác sẽ bao gồm ship-code (nếu có).

Nếu bạn có thắc mắc về vận chuyển, sẵn có sản phẩm, hoặc bất cứ điều gì khác, xin vui lòng e-mail cho chúng tôi tại tatsukuma1401@gmail.com.